2010N       
A295i12/27j A294i12/16j  A293i12/10j
A292i12/10j A291i12/08j A290i12/6j 
A289i11/18j  A288i10/22j  A287i10/5j 
A286i9/28j A285i9/24j  A284i9/21j
A283i9/2j  A282i8/23j  A281i8/7j 
A280i7/30j  A279i7/1j A278i6/28j
A277i6/24j A276i6/22j  A275i6/14j
A274i5/27j  A273i5/14j  A272i4/23j 
A271i4/6j A270i4/5j  A269i4/1j
A268i3/26j A267i3/4j  A266i2/26j 
A265i2/17j A264i2/12j  A263i1/7j 
2009N      
A262i12/7j   A261i11/16j
A260i11/12j  A259i10/20j A258i10/14j
A257i10/8j  A256i9/29j  A255i9/25j
A254i8/28j A253i8/12j A252i8/6j 
A251i8/5j  A250i7/1j  A249i6/26j
A248i6/24j A247i5/25j  A246i4/23j 
A245i4/20j  A244i4/10j  A243i4/3j 
A242i4/3j A241i4/2j A240i3/27j 
A239i3/26j A238i3/13j  A237i2/20j 
2008N     
A236i12/26j  
A235i12/25j  A234i12/19j A233i12/17j 
A232i12/11j  A231i11/18j  A230i11/17j
A229i10/29j A228i10/01j A227i10/01j
A226i9/29j A225i9/26j A224i9/25j
A223i9/16j  A222i9/9j A221i9/3j
A220i8/6j  A219i7/18j  A218i7/7j 
A217i6/27j A216i6/20j A215i6/19j
A214i5/28j A213i5/19j A212i5/13j 
A211i4/22j A210i4/4j A209i4/4j 
A208i3/27j A207i3/17j A206i2/12j 
A205i2/6j A204i1/10j A203i1/7j 
2007N  
A202ih07.12.13j A201ih07.12.6j 
A200i07h.12.5j A199ih07.11.26j  A198ih07.11.14j
APXVih07.10.3j APXUih07.10.2j APXTih07.9.28j
APXSih07.9.7j APXRih07.8.30j APXQih07.8.6j
APXPih07.7.23j APXOih07.7.17j APWXih07.6.22j
APWWih07.6.22j APWVih07.5.30j APWUih07.5.8j 
APWTih07.4.27j APWSih07.4.22j APWRih07.4.20j
APWQih07.4.6j APWPih07.4.4j APWOih07.3.30j 
APVWih07.3.14j APVXih07.3.29j APVVih07.3.12j
APVUih07.2.21j APVTih07.1.24j APVSih07.1.18j
2006N  
APVRihOU.PQ.QVj APVQihOU.PQ.PRj  APVPihOU.PQ.Pj
APVOihOU.PP.QQj APUXihOU.PO.QUj APUWihOU.PO.PWj 
APUVihOU.X.QXj APUUihOU.X.QTj APUTihOU.X.QQj
APUSihOU.X.PSj APURihOU.X.PQj APUQihOU.X.Sj
APUPihOU.W.QTj APUOihOU.W.Rj APTXihOU.V.RPj
APTWihOU.V.QXj APTVihOU.V.QOj APTUihOU.U.QQj 
APTTihOU.U.Tj APTSihOU.T.Wj APTRihOU.R.POj
APTQihOU.Q.QWj APTPihOU.Q.Rj APTOihOU.P.PUj 
2005N  
APSXihOT.PQ.QWj APSWihOT.PQ.PQj  
APSVihOT.PP.QXj APSUihOT.PP.PPj APSTihOT.X.Tj
APSSihOT.W.PVj APSRihOT.W.PQj APSQihOT.W.PPj
APSPihOT.W.Xj APSOihOT.W.Sj APRXihOT.W.Rj 
APRWihOT.V.Uj APRVihOT.U.QOj APRUihOT.U.j 
APRTihOT.T.RPj APRSihOT.S.QQj APRRihOT.S.Sj
APRQihOT.R.QQj APR1ihOT.P.QUj APROihOT.P.Tj
@